BEZPEČNÁ ŠKOLA

20.05.2019

Bezpečnostní audity a návrhy řešení zjištěných potenciální problémů

Spolek Bezpečná Zóna se společně s bezpečnostní agenturou WAKKENHAT snaží: 

o informování a vzdělávání (spolek), 
o zabezpečení a zvýšení bezpečnostních standardů školských zařízení (WAKKENHAT)

Audity jsou především zaměřeny na:

- zajištění vstupů, nouzových východů a společných prostor, 
- možnosti elektronického oddělení částí budov (pro vedení školy, žáky a návštěvy)

Výsledkem auditu je dokument pro vedení či zřizovatele školy popisující:

- stávající technický a bezpečnostní stav objektu
- návrh na jeho řešení dle současných standardů
- obecnou cenovou kalkulaci navrhovaných opatření

Audit je zaměřen na bezpečnost objektu proti proniknutí cizí osoby či mít školu pod kontrolou v době, kdy je objekt prázdný.
K tomu slouží vstupní a kamerový systém (v pracovní době), zabezpečovací a poplachový systém (mimo pracovní dobu).
Aby byl objekt řádně zabezpečen, je potřeba jej vybavit bezpečnostními prvky, například
kamerovými, zabezpečovacími či přístupovými systémy. I přesto se jedná pouze o podpůrné nástroje.  

Hlavním faktorem celého systému je řádně zaškolená obsluha, a to nejen tak, že umí kódovat, zapnout monitor s kamerami či uložit jídelníček do systému. Zde je samozřejmě nutná znalost školního řádu či směrnic (BOZP) a jiných. Vedle těchto předpisů musí mít škola řádně vypracované, případně nacvičené krizové plány. S jejich nácvikem může být nápomocna Bezpečná Zóna.

Přednášky v oblasti bezpečnosti

Přednášky jsou zaměřeny na předvídání různých možných incidentních situací, se kterými se můžeme setkat v běžném životě. Seznámení posluchačů s problematikou osobní bezpečnosti ve vztahu k neznámým osobám či jiným potencionálním hrozbám a nebezpečím.

Přednášky jsou uzpůsobeny dle věku posluchačů.

Nácviky řešení krizových situací

Tyto nácviky jsou určeny pro vedení, učitele, zaměstnance školy a žáky. Cílem je připravenost na možný útok agresora. Agresorem nemusí nutně být jen tzv. Aktivní střelec, ale například rozhněvaný rodič na pracovníka ve škole či osoba v podnapilém stavu. Žáci se tak mohou dostat do frustrujících situací. Tyto nácviky napomáhají k řešení takovýchto situací.

V teoretické části se posluchači dozvědí o situacích, které mohou nastat a jejich následné řešení. V praktické části se posluchači dostanou do simulované situace, kde postupují dle instrukcí a návodů z teoretické části.

Existují tři základní pravidla

a) uteč

b) schovej se

c) bojuj

Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.