Nabídka kurzů Základy sebeobrany pro děti i dospělé v Berouně

03.10.2019

V DDM v Berouně byly nově otevřeny kurzy Základy Sebeobrany pro děti pod vedením instruktora našeho spolku. Tyto hodinové kurzy se pořádají v pondělí a ve středu v časem 15-18 hodin.

Co se v těchto kurzech účastníci naučí?

Účastníci poznají základy profesní i reálné sebeobrany, která se soustřeďuje především na zlepšení kondice, kloubní pohyblivosti a mrštnosti, ale zároveň se zaměřují na sebekontrolu a asertivní jednání vůči jakémukoliv typu napadení. Osvojí si základní hmaty a chvaty, kopy sebeobrany, správné postoje a pochopení motoriky svého těla. Součástí kroužku je i obrana proti zbraním a profesní pacifikace útočníka. V rámci kroužku nebudou chybět hry na zlepšení postřehu a taktického myšlení. Součástí kroužku je i teoretická část jak se zachovat v případě nebezpečné situace, jak mít vše pod kontrolou a jak vzniklé situace řešit. Cílem kroužku je naučit děti sebekontrole, taktickému myšlení a sebeochrany.

více o kroužcích naleznete na stránce DDM-Beroun