Napsali o nás v časopise Bezpečnost s profesionály

20.10.2019

Náš spolek byl osloven redakcí organizace Komory podniků komerční bezpečnosti ČR s nabídkou článku popisující činnost spolku Bezpečná zóna do časopisu KPKB ČR "Bezpečnost s profesionály".


Tento článek vyšel říjnovém vydání.  Odkaz na celý časopis v pdf formátu zde.

Informace o Komoře podniků bezpečnosti ČR (KPKBČR)

Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky - člen Hospodářské komory České republiky - je profesní spolek právnických a fyzických osob, které poskytují služby v oblasti ochrany osob a majetku nebo se na těchto službách jinak podílejí.
Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky byla založena v lednu 1993 na popud Branně - bezpečnostního výboru Parlamentu ČR. Je nejstarším živnostenským společenstvem v oblasti komerční bezpečnosti.
Prioritním cílem KPKB ČR je zvyšování profesní úrovně a společenské prestiže soukromých bezpečnostních služeb včetně prosazování zájmů a zajišťování potřeb svých členů.