Přednáška o základech sebeochrany, sebeobrany a bezpečnosti v dopravě v KC Louka

17.09.2020

dne 14. září proběhla v Komunitním Centru Louka na Praze 5 přednáška s názvem Sebeochrana a bezpečnost.

V první části náš lektor Radek hovořil o preventivních opatřeních v rámci osobní ochrany.

Druhá část byla zaměřena na to jak se bránit v případě, že kdy se již nelze incidentu vyhnout a jak je na obranu pohlíženo z pohledu zákona.

V třetí části byla prezentována naším lektorem Jirkou bezpečnost v dopravě. Jiří hovořil o hlavních chybách chodců, řidičů a dalších účastníků dopravy.

Jsme velice rádi, že nám i v této nelehké době byla tato přednáška umožněna.

Děkujeme za aktivní přístup posluchačů a těšíme se na další shledání.