Přednáška o základech sebeochrany, sebeobrany a bezpečnosti v dopravě na Praze 1

26.01.2020

Dne 23. ledna 2020 se konala přednáška pro seniory v prostorách neziskové organizace Život 90.

Přednáška byla rozdělena do tří částí - sebeochrana, sebeobrana a bezpečnost v dopravě.

Sebeochrana   
V úvodu přednášky se hovořilo o předpokladech, podmínkách a příčinách negativních jevů ve vztahu k seniorům (útoky a napadení, domácí násilí), které byly ukázány na záběrech od Policie ukazující napadení seniorů.

Sebeobrana 

V druhé části naši lektoři rozebírali možnosti sebeobrany, použití prostředků v jejím rámci (osobní alarmy, píšťalky, pepřové spreje atd.). Důraz byl kladen na odhalování případných rizik, incidentních situací a způsoby řešení kritických momentů.

Bezpečnost v dopravě 
V závěru prezentace byly posluchači seznámeni s jejich povinnostmi vyplývajícími
ze zákona ve vztahu k účastním provozu na pozemní komunikaci. Pro ilustraci byly rozebrány nejčastější chyby chodců (nepoužívání reflexních prvků, nesprávná nonverbální komunikace mezi chodci a řidiči). Naši lektoři dále zopakovali pravidla správného chování pěších na přechodech pro chodce.

Přednáška byla zakončena spotem z vlastní produkce Bezpečné Zóny z.s. pod názvem "Příběh seniora".

Děkujeme odboru Krizového řízení Městské části Praha 6 za reflexní prvky, které byly posluchačům za jejich aktivní účast rozdány.