Bezpečná Zóna, z.s. (zapsaný spolek)

Spolek působí v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů, posiluje vědomí nutnosti zachovávání bezpečnosti, pořádá nebo spolupořádá kulturní a sportovní aktivity, spolupracuje se státní správou, samosprávou a širší odbornou veřejností, školami při řešení složitých problémů z oblasti bezpečnosti, ve spolupráci s vysokými, středními a základními školami i mateřskými školkami ovlivňuje programy výuky v oboru bezpečnosti, dalšími formami své činnosti napomáhá rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod., zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností. 

Prioritami Bezpečné Zóny jsou:

- prevence
- informovanost
- bezpečnost
- ochrana
- obrana
- výcvik

Je určen pro
- děti
- studenty
- školy
- seniory
- handicapované osoby
- širokou veřejnost

formy
- přednášky
- kurzy
- veřejné, sportovní či kulturní akce


NAPIŠTE NÁM